25
JUL

دویست و بیست و پنج

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

سه چیز هستند که ما را از پیش‌رفت باز می‌دارند: من باید کارم را درست انجام بدهم. تو باید با من خوب رفتار کنی. زندگی باید سهل و آسان باشد.

آلبرت الیس
(+)

1
MAR

دویست و بیست و چهار

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

May your choices reflect your hopes not your fears
“Nelson Manedela”

باشد كه انتخاب هاي شما بازتاب اميد تان باشد نه ترس هايتان
“نلسون ماندلا”

12
MAR

دویست و بیست و سه

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

آدم های خیلی ساده و مهربان خطرناکند .
کلاه که سرشان بگذاری خدا کلک تان را میکند .

1
MAR

دویست و بیست و دو

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

انسان بودن یعنی این که وقتی با کسی مشتاقانه کوهی رو بالا رفتی ، اما روی قله حس کردی که ازش بی نیاز شدی ، یادت نره اون پایین چقدر بهش نیاز داشتی . گاهی یک تلنگر کافیست .

30
JAN

دویست و بیست و یک

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

از شخصی پرسیدند…
کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟
گفت:
همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد
ولی دستم را میگیرد…

(+)

30
DEC

دویست و بیست

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

مهم بودن در نگاه دیگران رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شيوه خودت
با قوانين خودت
با باورها و ايمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد
موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی
هر جور که باشی
حرفی برای گفتن دارند
شاد باش و از زندگی لذت ببر
(+)

29
DEC

دویست و نوزده

بدست در دسته کتاب چهره

من قدرت حدس زدن احساست را ندارم
اگر از من دلخوری ، با من حرف بزن؛
دوستی ها با نگفتن ها به پايان ميرسد ..

17
DEC

دویست و هجده

بدست در دسته ریز نوشته های دیگران

کسی را قضاوت نکنید . شما نمیدانید که من خواسته ام او از چه طوفانی عبور کند.
خدا
(+)

30
NOV

دویست و هفده

بدست در دسته کتاب چهره

هنگامی که در زندگی اوج میگیری دوستانت میفهمند تو چه کسی بودی . اما هنگامی که در زندگی به زمین میخوری آنوقت تو میفهمی دوستانت چه کسانی بودند .
سقراط

30
OCT

دویست و شانزده

بدست در دسته کتاب چهره

مادر خطاب به کودک خردسالش:
هیچ میدونستی وقتی که اون شیرینی رو یواشکی بر میداشتی در تمام مدت خدا داشت تو رو نگاه میکرد؟

کودک: آره مامان جون!
مادر: و فکر میکنی به تو چیزی میگفت؟
کودک: میگفت غیر از ما دو نفر کسی نیست، پس میتونی دو تا برداری !

خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ترسوها

نورمن وینست پیل